Приказан један резултат

Blokator matice – četvrtasti

100,00 RSD
Blokator matice je koristan alat za hvatanje i blokiranje matice kako bi ona bila obezbeđena tokom pregleda košnice i rada sa istom. Takođe, blokator matice može biti izuzetno koristan alat tokom podele društva i odvajanja pčela radilica. Neke od korisnih svojstava blokatora matice se ogledaju u sledećem: • Sprečavanje rojenja u slučaju kada društvo ulazi u rojevi nagon, a pčelaru trebaju zreli matičnjaci. Iskustvo pokazuje da će čim zatvore matičnjake pčele izaći sa starom maticom i rojiće se. Međutim, ako se matica blokira na par dana, roj neće izaći. Nakon što se svi matičnjaci zatvore, povade se, matica se oslobodi i kada više nema matičnjaka, ona neće napustati košnicu. • Usmeravanje matice kada želimo da popuni prazne ćelije na ramovima na kojima već ima legla i meda. • Prijem matica preko blokatora je daleko uspešniji jer je veća otvorena površina za širenje feromona matice. • Blokiranje matice možemo uraditi na kraći vremenski period. • Kod prenošenja ramova možemo uraditi blokadu da ne dođe do odletanja ili povređivanja matice.