Приказ 1–12 од 17 резултата

Krov košnice DB 10

1.200,00 RSD
Krov je izrađen od drvenog okvira  -čamovine- pokriven je  OSB pločom  opšiven limom. Visina krova je 8cm tako da preklapa ceo zbeg i 1cm gornjeg nastavka.

Krov košnice DB 12

1.300,00 RSD
Krov je napravljen od drvenog okvira (čamovina) pokriven OSB pločom i opšiven limom. Visina krova je 8cm tako da preklapa ceo zbeg i 1cm gornjeg nastavka

Krov košnice LR

1.200,00 RSD
Krov je napravljen od drvenog okvira (čamovina) pokriven OSB pločom i opšiven limom. Visina krova je 8cm tako da preklapa ceo zbeg i 1cm gornjeg nastavka.

Medišni nastavak košnice DB 10

1.000,00 RSD
Medište je izradjeno je od suvog čamovog drveta. Svi čvorovi su sanirani, stranice nastavaka su spajani tkzv. cink spojem, lepljeni lepkom i kovani klemaricama. Spoljna površina nastavka je fino obradjena i spremna je za farbanje. Dimenzije: 497 mm x 412 mm x 155mm

Medišni nastavak košnice DB12

1.050,00 RSD
Medište je izradjeno  od suvog čamovog drveta. Svi čvorovi su sanirani, stranice nastavaka su spajani tkzv. cink spojem,lepljeni lepkom i kovani klemaricama. Spoljna površina nastavka je fino obradjena i spremna je za farbanje. Dimenzije: 497 mm x 497 mm x  155 mm

Plastična antivarozna LR podnjača sa sakupljačem polena

1.500,00 RSD
Plastična antivarozna LR podnjača sa sakupljačem polena je izrađena od kvalitetne plastične mase koja je izuzetno postojana i trajna na sunce, vlagu, mraz. . . Može da se koristi i za košnicu DB 10 Predviđeni rok trajanja podnjače je minimum 10 godina. Maksimalno opterećenje podnjače je 200 kg. • Delovi podnjače: – Telo podnjače sa prorezima za propadanje varoe i polena – Rešetka za skidanje polena – Rasklopiva poletaljka – Dva levka za trutove – Fioka za sakupljanje polena i regulaciju mikro klime u košnici – Korektor leta Dimenzije podnjače: – Dužina: 505 / 510mm – Širina: 412 / 420mm – Visina: 75mm

Plodišni nastavak košnice DB 12

2.100,00 RSD
Plodišni nastavak DB 12 se koristi za smeštaj i negu pčelinjih zajednica. Za izradu je korišćena suva čamova daska. Spajanje elemenata je izvršeno tkzv. cink spojem. Obrada čvorova je izvršena čepovanjem Dimenzije: 497 mm x 497 mm x 310mm

Plodišni nastavak košnice DB 10

2.000,00 RSD
Plodište je izradjeno je od suvog čamovog drveta. Svi čvorovi su sanirani, stranice nastavaka su spajani tkzv. cink spojem,lepljeni lepkom i kovani klemaricama. Spoljna površina nastavka je fino obradjena i spremna je za farbanje. Dimenzije: 497mm x 412mm x 310mm

Plodišni nastavak košnice LR

1.300,00 RSD
Plodišni nastavak je izradjen  od suvog čamovog drveta. Svi čvorovi su sanirani, stranice nastavaka su spajani tkzv. cink spojem, lepljeni lepkom i kovani klemaricama. Spoljna površina nastavka je fino obradjena i spremna je za farbanje. Dimenzije: 505 mm x 412 mm x 242 mm

Podnjača košnice antivarozna LR

1.200,00 RSD
Podnjača je izradjena od čamovine. Svi ispadajući čvorovi su obrađeni, a površina drveta je ošmirglana i  spremna za farbanje Žica koja se koristi je od aluminijuma. Uložak  može biti od:  lesonita iil pocnikovanog lima

Podnjača košnice DB12-antivarozna

1.300,00 RSD
Podnjača je izradjena od suvog čamovog drveta.Svi ispadajući čvorovi su obrađeni, a površina drveta je ošmirglana i  spremna za farbanje Žica koja se koristi za pod je od aluminijuma. Uložak  može biti od: -lesonita -pocnikovanog lima

Podnjača sakupljač polena DB10 i LR

3.200,00 RSD
Sakupljač polena DB10 i LR podnjača se sastoji iz  drvenog rama-fijoke sa mrežastim dnom, aluminijumskim limom sa prečnikom okca 4,5 mm koji ima funkciju skidanja polena i dodatnog mrežastog rama. Dimenzije podnjače-sakupljaca polena su 500 x 410 x 110 mm